За системата

Заменете хартиените дневници
с удобна и модерна онлайн система

"Сиела Дневник" е модерна уеб базирана платформа, предназначена за използване от директори, учители, родители и административен персонал в училищата. Системата е отговор на необходимостта от единно, удобно и лесно администриране на учебния процес в системата на средното образование на Република България.

Софтуерът е разработен от екип от специалисти на "Сиела Норма" АД и експерти в сферата на образованието (съвместно с учители и родители) съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на училищното и предучилищното образование, според която реквизитите в електронните раздели на дневниците трябва да са съместими с НЕИСПУО (Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование), Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Училищата - ползватели на "Сиела Дневник", техните учители и ученици, могат да използват служебно създадените им профили в платформата Microsoft Teams за бърз и удобен достъп до продукта.

Данните от всяка приключила учебна година се съхраняват за срок от най-малко 5 години.

 

 • 1.

  Интуитивна и сигурна

  Лесен, удобен и сигурен начин за вписване на ежедневната информация относно оценяването, отсъствията и цялостното представяне на учениците в достъпна електронна система.

 • 2.

  Разработена в сътрудничество с учители

  Експерти от няколко училища в страната работят рамо до рамо с нашите специалисти за постигане на качествен и ефективен продукт в сферата на образованието, в помощ на административния и училищен персонал.

 • 3.

  Непрекъснато развитие на възможностите на продукта

  Специалистите на Сиела Дневник работят за усъвършенстване на системата за постигане на още по-качествен продукт с разработване на допълнителни функционалности и модули.

Защо Сиела Дневник?

Качествено администриране на учебния процес

Сигурност при използване на онлайн системата

Запис на всички извършени действия от потребителите за защита от злоупотреби


 

Характеристики

 • Съгласно изискванията на Наредби на МОН: № 8, № 10 и № 11 от 2016 г.
 • Съвместимо с НЕИСПУО
 • Съхранение на данните минимум 5 години за всяка учебна година
 • Достъп през компютър и мобилни устройства, навсякъде и по всяко време посредством браузър и интернет връзка
 • Постоянен достъп на родителите до актуална информация относно представянето на техните децата
 • Имейл известяване до родителите

Предимства

 • Подобрява комуникацията на всички нива между преподавателския екип и родителите
 • Повишава ангажираността и мотивацията на учениците към собственото им представяне и развитие
 • Улеснява контрола върху учебния процес
 • Подпомага контрола върху участието и прогреса на преподавателите
 • Значително намалява времето и усилията за генерирането на задължителните справки от учителите
 • Възможност за бърза реакция на родителите относно дисциплината и развитието на техните деца
 • Намаляване на риска от пропускане на задължителни събития чрез своевременно уведомяване на родителите