Модули

Системата Сиела Дневник предлага четири специализирани модула, които представляват основните функционалности. Това са Е-Дневник, Комуникации, Справки и Тематични Разпределения.

Може да видите повече подробности за модулите чрез връзките вдясно.