Модули

Системата Сиела Дневник предлага четири специализирани модула, които представляват основните ѝ функционалности. Модулите са неделима част от продукта, като някои от тях дават възможност за използването на полезни допълнителни опции.

Може да видите повече подробности за всички модули чрез връзките по-долу.