Е-Дневник

Основният модул Е-Дневник съдържа всичко необходимо за удобно и лесно администриране на учебния процес. Той включва:

  • Оценки, отсъствия и отзиви
  • Взети теми и тематични разпределения по предмети
  • График на родителски срещи
  • График на класни/контролни работи
  • Наложени санкции
  • Въведена подкрепа
  • Качествено оценяване на учениците 1-3 клас
  • Оценки за ученици със специални образователни потребности (СОП)
  • Подготвителни групи и групи с целодневна организация на образователния процес (ЦДО)

 

Модул Е-Дневник

Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.