Е-Дневник

Основният модул Е-Дневник съдържа всичко необходимо, за да може удобно и лесно да подпомага администрирането на учебния процес.

  • оценки, отсъствия и отзиви
  • взети теми и тематични разпределения по предмети
  • график на родителски срещи
  • график на класни/контролни работи
  • наложени санкции
  • въведена подкрепа
  • качествено оценяване на учениците 1-3 клас
  • оценки за ученици със СОП
  • подготвителни групи и групи - ЦДО

Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.