Информационно табло

Модул Информационно табло представлява списък с публикации, които трябва да достигнат до определен кръг потребители. В него администраторите могат да публикуват информация и да качват документи. Публикациите имат вътрешен или публичен характер.

 

Информационно табло