Комуникация

Очаквайте съвсем скоро и модула Комуникация.

Модулът помага за по-добра информираност и взаимодействие, както между преподавателите и родителите, така и между самите преподаватели, между родителите и т.н. Различните начини на комуникация правят учебния процес по-достъпен, а информацията актуална и навременна на всички нива.

  • Улеснява комуникацията в училището, като позволява изпращането на съобщения между родители и учители.
  • Позволява групови съобщения (до всички родители в училището, до всички родители на конкретна паралелка, до всички учители на конкретна паралелка и т.н.)