Комуникация

Модул "Комуникация" помага за по-добра информираност и взаимодействие между преподавателите и родителите, в учителските колективи, между учители и ученици. Различните начини на комуникация правят учебния процес по-достъпен, а информацията - актуална и навременна на всички нива.

Други характеристики на модула:

  • Улеснява комуникацията в училището чрез изпращането на съобщения между учители и родители
  • Позволява групови съобщения (до всички родители в училището, до всички родители на конкретна паралелка, до всички учители на конкретна паралелка и т.н.)
  • Дава възможност за забрана на отговори и за архивиране на съобщения
  • Позволява преглед на списък с участниците в комуникацията

 

Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.