Справки

Модулът спестява време и усилия при генериране на справки, за да може преподавателското внимание да бъде насочено към учебния процес, а ангажиментите за подаването на справки да се изпълняват бързо и навреме.

 • Бързо изготвяне на справки към за отсъствията към НЕИСПУО
 • Среден успех от текущи оценки по ученици
 • Среден успех от текущи оценки по класове
 • Среден успех от срочни/годишни оценки по класове
 • Отсъствия по ученици
 • Отсъствия по класове
 • Ритмичност на оценяване по учители (В процес на разработка)
 • Дневник срочни и годишни оценки
 • Дневник текущи и срочни оценки
 • Дневник Отсъствия
 • Отсъствия/теми за месец
 • Отсъствия/теми за срок
 • Отсъствия/теми за срок за всички паралелки
 • Отсъстващи за деня

 

Модул Справки

Всички показани данни в изображението, като имена, ЕГН и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.