Тематични разпределения

Модулът тематични разпределения улеснява ежедневната работа на учителите, като им позволява да поддържат свои разпределения, както и да копират и надграждат примерните годишни тематични разпределения на издателствата.

  • съдържа всички примерни годишни разпределения на големите издателства
  • позволява надграждането над примерните разпределения и използването на един шаблон в няколко паралелки
  • автоматично предлага следващата тема за съответния предмет в падащатото меню за избор на тема на урока с възможност за въвеждане на тема извън тематичното разпределение
  • списък с взетите теми

По-долу може да видите видео с повече информация.


Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.