Тематични разпределения

Модулът Тематични разпределения улеснява ежедневната работа на учителите, като им позволява да поддържат свои разпределения на учебното съдържание, да копират и надграждат примерните годишни тематични разпределения на издателствата:

  • Съдържа всички примерни годишни разпределения на големите издателства
  • Позволява надграждането над примерните разпределения и използването на един шаблон в няколко паралелки
  • Предлага автоматично следващата тема за съответния предмет с падащото меню за избор тема на урока. Има възможност за въвеждане на тема извън предварителното разпределение
  • Съдържа списък с взетите теми

По-долу може да видите видео с повече информация.


Всички показани данни в изображението, като имена и др., са произволно генерирани и не разкриват лична информация.