Учителски отсъствия

Модул Учителски отсъствия улеснява работа на администратора, при отразяването в Графика на преподаване в училището отсъствието на даден учител и съответно заместването му, без да се нарушава учебния процес.

 

Учителски отсъствия