Учителски отсъствия

Модул Учителски отсъствия улеснява работата на администратора при отразяване отсъствието на даден учител и съответно заместването му, съгласно утвърдения график за преподаване в училището.

 

Учителски отсъствия