Архив: Новини

Справка Отсъстващи за деня

Справката е разработена за улеснение на администраторите за получаване на ежедневна информация относно присъствието на учениците в клас. Особено полезна е през зимните месеци, когато се налага всеки учебен час да се прави такава проверка. Прозорецът "Справка Отсъстващи за деня" изглежда така:
Виж повече

Ограничаване достъпа до Дневника на потребител

Спирането на достъпа до Дневника на даден потребител става посредством заключването на неговия профил. Това се налага например в случаите, когато даден служител вече не работи в училището, поради злоупотреба или някаква друга причина. Екранът "Заключване на профила на даден потребител" изглежда по следния начин:
Виж повече

Справка отсъствия/теми за месеца

Новата справка е разработена за улеснение на администраторите. Тя дава информация за отсъстващите ученици и взетите теми на месечна база. Прозорецът "Справка Отсъствия/теми за месец" изглежда така:
Виж повече

Нови функционалности и подобрения

За да помогнем на учителите в дейността им по изготвянето и ползването на създадените от тях годишни тематични разпределения сме разработили Импорт/Експорт на тематичното разпределение от Excel. Добавена е възможност за въвеждане в Дневника на служители и ученици, които не са български граждани, както и маркиране на ученик като освободен от оценяване по даден предмет.…
Виж повече