Архив: Новини

Справка отсъствия/теми за месеца

Новата справка е разработена за улеснение на администраторите. Тя дава информация за отсъстващите ученици и взетите теми на месечна база. Прозорецът "Справка Отсъствия/теми за месец" изглежда така:
Виж повече

Нови функционалности и подобрения

За да помогнем на учителите в дейността им по изготвянето и ползването на създадените от тях годишни тематични разпределения сме разработили Импорт/Експорт на тематичното разпределение от Excel. Добавена е възможност за въвеждане в Дневника на служители и ученици, които не са български граждани, както и маркиране на ученик като освободен от оценяване по даден предмет.…
Виж повече

Нови справки и подобрения

От днес, 19 септември, родителите могат да видят в платформата и детайлите за оценките на своите деца, а учителите разполагат с още 3 справки за разглеждане в удобен вид на информацията в дневника - Дневник текущи и срочни оценки, Дневник срочни и годишни оценки, Дневник отсъствия. В Дневника на паралелката е добавена и нова секция…
Виж повече