Архив: Новини

МОН удължава учебната година само за някои училища

Вторият учебен срок за децата от І до ІІІ клас приключва на 23 юни 2021 г., а за ІV до VІ клас – на 30 юни 2021 г. Това е записано в заповед на бившия министър на образованието и науката. В учебната програма на учениците от ІV до VІ клас има предвидени допълнителни две седмици,…
Виж повече

Нова заповед на МЗ за въвеждане на дистанционно обучение и за по-малките ученици

С нови временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от днес до 30.11.2020 г., се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за част от учениците от пети до дванадесети клас. Новата заповед на Министерството на здравеопазването налага тази мярка в…
Виж повече

Нови заповеди на МОН за обучение в условията на пандемия

В новия бр. 92 на „Държавен вестник“ от 27 октомври 2020 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда. Новите текстове регламентират нормата и заплащането на педагогическите специалисти по времето на синхронно и несинхронно обучение от разстояние в електронна среда. Организацията на отчитането на работата…
Виж повече

Отпуснати са 14 милиона лева за закупуване на преносими компютри за училищата

Постановлението, с което се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища, е обнародвано в бр. 90 на "Държавен вестник" от 20 октомври 2020 г. (ПМС № 283 от 15.10.2020 г.) Средствата се разпределят по четири направления:…
Виж повече