Архив: Новини

Дистанционното обучение се регламентира с нови законови изменения

Законът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование е обнародван в бр. 82 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2020 г. Според изменения текст възрастовата граница за задължителното предучилищно образование пада на 4 години, а то може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят спазване на държавните образователни…
Виж повече

Матури по всички предмети за първи път ще се проведат през 2022 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на образованието и науката, е обнародвана в бр.79 на "Държавен вестник" от 8 септември 2020 г. Изменя се определението за Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – според новия текст той е "съвкупност от изисквания за резултатите…
Виж повече

Честит първи учебен ден и на добър час!

Започва новата учебна година - за първи път в условия на извънредна епидемична обстановка. Предвидени са официални тържества само за децата от първи, пети и осми клас. Първият учебен ден ще премине при засилени мерки за сигурност, задължителна дезинфекция и маски в коридорите, които трябва да носят ученици и учители. Учебната година започна присъствено, след…
Виж повече

Насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на COVID-19

В началото на новата учебна година учениците няма да са длъжни да предоставят медицинска бележка, за да се избегне струпването пред лекарските кабинети в условията на епидемия, съобщи здравният министър Костадин Ангелов. За детските градини и ясли изследвания и бележки за прием ще се изискват само за новопостъпилите деца, както и за тези, които са…
Виж повече