Архив: Новини

Отпуснати са 14 милиона лева за закупуване на преносими компютри за училищата

Постановлението, с което се одобряват допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища, е обнародвано в бр. 90 на "Държавен вестник" от 20 октомври 2020 г. (ПМС № 283 от 15.10.2020 г.) Средствата се разпределят по четири направления:…
Виж повече

Една четвърт от учениците – с ниска емоционална ангажираност към учебния процес

Институтът за изследвания в образованието представи резултатите от Национално изследване на за ангажираността и мотивацията на българските ученици в контекста на COVID-19, заплахите от гарантиране равен достъп до образование и влошаване на качеството му. Проучването е по инициатива на образователни експерти и с подкрепата на Министерството на образованието. Анализирани са мненията на близо 13000 участници:…
Виж повече

Дистанционното обучение се регламентира с нови законови изменения

Законът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование е обнародван в бр. 82 на „Държавен вестник“ от 18 септември 2020 г. Според изменения текст възрастовата граница за задължителното предучилищно образование пада на 4 години, а то може да се осъществява и от училищата, които могат да осигурят спазване на държавните образователни…
Виж повече

Матури по всички предмети за първи път ще се проведат през 2022 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на образованието и науката, е обнародвана в бр.79 на "Държавен вестник" от 8 септември 2020 г. Изменя се определението за Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка – според новия текст той е "съвкупност от изисквания за резултатите…
Виж повече