Интеграция на Сиела Дневник в платформата Microsoft Teams

Лицензираната от Министерството на образованието и науката платформа за дистанционно обучение Microsoft Teams вече осигурява достъп и до електронните дневници. Сиела Дневник е първият електронен дневник, който направи тази интеграция. Платформата Microsoft Teams може да се достъпи от страницата на Министерството за електронно обучение: https://edu.mon.bg/.

От 4 май 2020 г. училищата ползватели на Сиела Дневник, техните учители и ученици могат да използват служебно създадените им профили в платформата Microsoft Teams за бърз и удобен достъп до Дневника. Влизайки в своя профил учителят/ученикът ще види в лявата лента в "Още добавени приложения" и логото на Сиела Дневник. Кликвайки на него влиза направо в своя профил в Дневника. За активиране на входа през Microsoft Teams е необходимо администраторът на училището да се свърже с техническата поддръжка за извършване на първоначален импорт на предоставените от МОН акаунти.

 

Microsoft Teams Интеграция

Comments are closed.