Матурите за 2021 г. започват с изпит по БЕЛ

49 373 ученици са подали заявление за участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се провежда днес.

Само двама болни от COVID-19 дванадесетокласници в цялата страна няма да могат да се явят, съобщават от Министерството на образованието и науката.

През тази година зрелостниците ще бъдат срещу представен документ за самоличност (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС) и служебна бележка, която може да бъде и в електронен формат (на телефон).

Матурите ще се проведат в над 5000 зали в присъствието на повече от 15 000 квестори.

Тази година за първи път ще има локални центрове за видеонаблюдение в реално време във всички 28 регионални управления на образованието.

Зрелостниците трябва да носят защитна маска за носа и устата, също и прозрачен плик, в който да поставят личните си вещи, а по желание - защитни ръкавици и лични средства за дезинфекция.

Изпитът по български език и литература трае четири астрономически часа и включва три модула: първи с 30 затворени въпроса с по четири възможни отговора, втори с 10 въпроса, които изискват свободни отговори, и трети, при който се очаква създаване на есе или интерпретативно съчинение по зададена тема върху изучавано литературно произведение.

Окончателното напускане на залата и сградата може да става не по-рано от 60 минути след началото на първия модул, както и по всяко време след предаване на запечатаната изпитна работа. Зрелостник, започнал да работи по трети модул на матурата по български език и литература, може да напусне окончателно залата и сградата 90 минути след началото на модула.

Максималният брой точки от всички изпитни модули е 100. За оценка „среден (3)“ са необходими 23 точки. „Отличен (6)“ получават учениците с най-малко 95 точки.

На 21 май е вторият държавен зрелостен изпит. За него са подали заявления общо 49 122 зрелостници. От тях 13 066 са пожелали да заменят изпита по втори предмет с държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация.

От 26 май до 31 май са матурите по желание.

Comments are closed.