МОН удължава учебната година само за някои училища

Вторият учебен срок за децата от І до ІІІ клас приключва на 23 юни 2021 г., а за ІV до VІ клас – на 30 юни 2021 г. Това е записано в заповед на бившия министър на образованието и науката.

В учебната програма на учениците от ІV до VІ клас има предвидени допълнителни две седмици, а за тези от І до ІІІ клас - една седмица повече, които да бъдат ползвани за наваксване на учебен материал или извънкласни дейности по интереси. Всяко училище трябва да публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

Малко повече от 300 училища ще бъдат с удължена учебна година, тъй като в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от І до VІ клас, съобщават днес от МОН. Вместо онлайн обучение те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока. От Министерството на образованието уточняват още, че четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юни 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили „Математика“ и „Природни науки“.

За служебният министър на образованието и науката Николай Денков приоритетите ще бъдат успешното приключване на учебната година, преглед и анализ на резултатите от дистанционното образование и подготовката за учебната 2021 – 2022 г. Той очаква от екипа си да завърши Картата на висшето образование в България и да изработи процедурите за създаване на изследователски университети.

Comments are closed.