Нови справки и подобрения

От днес, 19 септември, родителите могат да видят в платформата и детайлите за оценките на своите деца, а учителите разполагат с още 3 справки за разглеждане в удобен вид на информацията в дневника - Дневник текущи и срочни оценки, Дневник срочни и годишни оценки, Дневник отсъствия. В Дневника на паралелката е добавена и нова секция Бележки за ученик.

При клик върху някоя оценка родителят вижда още информация.

Електронен дневник

 

 

Справка Дневник текущи и срочни оценки

електронен дневник - текущи и срочни оценки

 

 

Справка Дневник отсъствия

Електронен Дневник - справка отсъствия

Comments are closed.