Нови функционалности и подобрения

За да помогнем на учителите в дейността им по изготвянето и ползването на създадените от тях годишни тематични разпределения сме разработили Импорт/Експорт на тематичното разпределение от Excel. Добавена е възможност за въвеждане в Дневника на служители и ученици, които не са български граждани, както и маркиране на ученик като освободен от оценяване по даден предмет. Разработена е нова функционалност - Заключване на дневника.

• Импорт/Експорт на тематичното разпределение от Excel

Импорт/Експорт

 

Виж - Как да създам свое годишно тематично разпределение

• Добавена е възможност за въвеждане в Дневника на лица, чужди граждани или без гражданство като служители или ученици.

Идентификатор

• Заключване на дневника с цел забрана извършване на определени действия с въведените данни след определена дата.

Заключване на Дневника

 

• Маркиране на ученик като освободен от оценяване по даден предмет за определен срок.

Освободен от оценка

 

Comments are closed.