Ново държавно финансиране на електронните дневници в училищата

Училищата, които ползват "Сиела Дневник", отново ще получат средства за електронен дневник по национална програма за учебната 2021-2022 година и могат да останат потребители на продукта.

Сроковете са от 20.08.2021 до 10.09.2021 г. включително, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Финансирането е по Националната програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищно образование" (НП ИКТ), с която се осигуряват средства за електронно образователно съдържание, софтуерни продукти за професионално обучение, електронен дневник и др.

Бенефициенти по дейностите, описани в националната програма, са Министерството на образованието и науката, научни институции, общини, държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Общият бюджет е 16 300 000 лева, а крайният срок - 31.12.2021 г.

От МОН припомнят, че "със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2021 г. училищата, ЦПЛР, ЦСОП и общините се задължават да закупят права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност". Те са описани в Приложение 1.а/б - "Задължителни изисквания към електронните дневници" съгласно Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

"Сиела Дневник" е един от доказаните с годините електронен дневник използван в училища. Той е напълно интегриран със системата за електронни профили на МОН в @edu.mon.bg.

При въпроси можете да се свържете с Вашия търговец или на тел. 02 903 00 00.

Comments are closed.