От новата учебна 2022-2023 г. се преустановява предлагането на продукт “Сиела Дневник”

От новата учебна 2022-2023 г. се преустановява предлагането на продукт "Сиела Дневник".

Потребителските акаунти ще бъдат достъпни и след административното приключване на текущата учебна година. По силата на сключените договори със "Сиела Норма" АД, въведената информация за учебния процес ще бъде съхранявана в продължение на 5 години.

От 15 септември 2022 г. всички настоящи потребители на "Сиела Дневник" могат да преминат напълно безплатно към модул "Дневник" на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) на Министерството на образованието и науката.

Comments are closed.