Допълнителна стипендия за отличен успех при зрелостниците

За първи път от предстоящата учебна 2020/2021 година се отпуска допълнителна стипендия за отлично представяне на изпитите за завършено средно образование.

Зрелостниците с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще получават по 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Изискването е да изберат професионално направление, което е важно за българската икономика: педагогически, физически, химически и инженерни науки.

Стипендията е за тези зрелостници, които са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература, а на втория ДЗИ имат резултат, равен или над средния за страната.

Студентите, приети в приоритетни направления във висшите училища, които са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по "Математика", по "Физика и астрономия" или по "Химия и опазване на околната среда", също ще получат финансово подпомагане за успех.

Не се налага да се кандидатства за такава стипендия, уточняват от МОН. Зрелостниците ще получат съобщение, когато проверяват резултатите си от ДЗИ на zamaturite.bg.

Comments are closed.