Една четвърт от учениците – с ниска емоционална ангажираност към учебния процес

Институтът за изследвания в образованието представи резултатите от Национално изследване на за ангажираността и мотивацията на българските ученици в контекста на COVID-19, заплахите от гарантиране равен достъп до образование и влошаване на качеството му.

Проучването е по инициатива на образователни експерти и с подкрепата на Министерството на образованието. Анализирани са мненията на близо 13000 участници: ученици от първи до осми клас, родители, директори.

Установено е, че 25% от българските ученици имат ниска емоционална ангажираност, която се изразява в чувството за принадлежност към училището и училищната среда, както и нисък интерес към изучаваното учебно съдържание.

По отношение на мотивацията за учене, експертите са установили, че когнитивната ангажираност е най-ниска при седмокласниците. Тези данни се обясняват от факта, че на тази възраст се поставят цели за постигане на високи резултати, свързани прием в елитни гимназии, а не за дългосрочно усвояване на учебния материал. Специалистите отчитат, че в голяма степен това се дължи на формата на националното външно оценяване. Много родители инвестират средства в частни уроци за подготовка, ориентирани към постигане на академични резултати без отражение върху трайно придобиване на знания и умения. Около 40% от учениците показват и ниска самооценка на способността за учене, която се засилва в седми и осми клас, показва проучването.

Националното изследване на за ангажираността и мотивацията на българските ученици бе представено на Националната конференция „Образование 4.0“, в която взе участие министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Във форума се включиха експерти от МОН, Регионалния инспекторат по образованието – София, директори, учители, ученици и представители на компании, които разработват технически решения и платформи за дигитализация на образователния процес.

Представители на „Сиела Дневник“ – електронният дневник, разработен от „Сиела Норма“АД, също бяха поканени да участват в националната конференция.

Comments are closed.