Нова заповед на МЗ за въвеждане на дистанционно обучение и за по-малките ученици

С нови временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от днес до 30.11.2020 г., се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за част от учениците от пети до дванадесети клас. Новата заповед на Министерството на здравеопазването налага тази мярка в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 000 души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г.

Само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение, се допуска провеждането на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални в присъствена среда.

С новата заповед се преустановяват присъствените групови занятия и в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

На последното заседание на Щаба за борба с коронавируса в София бяха отчетени тревожни данни - към момента заболелите и карантинирани деца и ученици в столицата са 6265, а карантинираните учители и възпитатели - 780 човека.

 

дистанционно обучение

Comments are closed.