Преразказ върху “Задача с много неизвестни” в националното външно оценяване

За първи път тази година националното външно оценяване се провежда след месеци подготовка при дистанционно обучение. Близо 60 000 седмокласници се явиха на първия изпит - по български език и литература. Всеки от тях трябваше да носи маска и да спазва социална дистанция.

Точно в 7.00 ч. беше изтеглен Вариант 1 от изпитните теми. Учениците разполагаха със 150 минути, за да се справят с двата модула - тест и преразказ върху романа „Задача с много неизвестни” на Братя Мормареви.

В сряда е вторият изпит – по математика.

Проверката и оценяването на всички засекретени изпитни работи на седмокласниците ще се извърши в електронна среда, както при държавните зрелостни изпити.

Подаването на заявление за участие в приема в гимназиите след седми клас ще е само по електронен път. Редът на желанията на всеки ученик е валиден както за първото, така и за второто класиране. В училищата, определени за гнезда, ще се оказва помощ на родителите, които срещат трудности при попълването.
Ако ученикът не е удовлетворен от първото класиране, подава заявление за участие във втория етап - в училището, където е класиран. Неприетите ученици участват автоматично.

Седмокласниците кандидатстват в избрано училище с бал за класиране, който е сбор от точките от НВО + оценки, превърнати в точки по два предмета, предварително определени от Педагогическия съвет на съответното училище. За определени паралелки ще се взимат под внимание и точки от олимпиади и/или състезания от календара на Министерството на образованието и науката.

В класирането може да участват и ученици от училища в чужди държави.
Учениците, които не се явят на НВО по един или по двата предмета, ще участват в класирането само с оценките от свидетелството за основно образование.
Нови заявления, с пренаредени желания, могат да се подават едва за участие в третия етап.

Comments are closed.