Програма за предоставяне на компютри за социално слаби ученици

До 15 юли тази година общините в България могат да кандидатстват по програма за предоставяне на преносими компютри и таблети на деца, които ползват социални услуги и/или са настанени в специализирани институции. Осигурени са средства и за компютърни конфигурации, рутери, принтери или други мултифункционални устройства, както и за заплащане на интернет до края на календарната година. Бюджетът от 1 милион лева се осигурява по нова програма на Министерството на труда и социалната политика.

В процедурата могат да участват общини, които са доставчици на социални услуги. Времевият обхват на програмата е 15 ноември 2020 г. Документите се подават във Фонд "Социална закрила" до средата на месец юли.

Предоставянето на устройствата е за нуждите на дистанционна форма на обучение за учениците от I до XII клас.

Целта е подпомагане на учебния процес, който беше ограничен за социално слабите деца, които не разполагаха с устройства, за да участват в дистанционното обучение.

През тази седмица ще бъдат раздадени 157 таблета, закупени с дарения от лични средства на учени от БАН, съобщават от социалното министерство. Те са предназначени за децата от Центровете за настаняване от семеен тип в областите Видин, Враца и Монтана.

Comments are closed.