За първи път НВО в извънредна епидемична обстановка

В началото на следващата седмица са двете дати за националното външно оценяване (НВО) на седмокласниците, с което те ще кандидатстват в гимназии в страната.

Според указанията на директорите на регионалните инспекторати ще се запазят предписанията за контрол при влизане в училищата и за социална дистанция, които бяха прилагани по време на държавните зрелостни изпити този месец.

На 15 юни ще се състои националното външно оценяване по български език и литература, а на 17 юни - по математика.

Изпитите ще започнат в 9.00 часа и учениците трябва да пишат с химикал в черен цвят. Ще бъдат предоставени изпитни комплекти с уникален баркод, подобен на този за държавните зрелостни изпити.

Изпитните материали са разделени в две части, всяка от които се затваря в отделен плик след приключването на определеното време за работа. Между двете части няма почивка. Седмокласниците могат да излизат от стаята едва след първите 60 минути от началото на изпита и след затварянето на първата част в плика.

Първата част на Националното външно оценяване по български език и литература съдържа 25 задачи: 18 със структуриран отговор, 6 с кратък свободен отговор и 1 с разширен свободен отговор. На тях седмокласниците трябва да отговорят за 60 минути, а допълнително 30 минути ще има за децата със специални образователни потребности (СОП) . Във втората част от изпита по БЕЛ ще създават текст - преразказ с дидактическа задача, за 90 минути, а за учениците със СОП ще има още 50 минути.

Първата част на Националното външно оценяване по математика включва 20 задачи от два вида: 18 със структуриран отговор и 2 с кратък свободен отговор. Определеното време за решаване е 60 минути, а за децата със СОП са предвидени още 30 минути. Във втората част от изпита по математика ще има три задачи с разширен свободен отговор, които трябва да се решат за 90 минути, а за учениците със СОП ще има още 50 минути.

Максималните точки за всеки от изпитите са 100.

Заради извънредното положение и дистанционното обучение отпадна учебен материал по български език и литература, и по математика.

За националното външно оценяване по БЕЛ няма да има въпроси, свързани със сложно съставно изречение и сложно смесено изречение от изучавания в седми клас материал по български език. Ще бъдат изключени теми от: "Бай Ганьо пътува" от Алеко Константинов, "Неразделни" от Пенчо Славейков, "Заточеници" от Пейо Яворов, "По жътва" от Елин Пелин и "По жицата" от Йордан Йовков.

За НВО по математика в края на седми клас няма да бъдат включени теми за неравенства - линейни неравенства с едно неизвестно; неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства; успоредник, видове успоредници - правоъгълник, ромб, квадрат.

Comments are closed.