Родители

С какво е полезен Сиела Дневник за родителите?

 

Сиела Дневник предоставя достъп на родителите до индивидуалния електронен бележник на неговото дете.
Достъпът се осъществява от всеки компютър или мобилно устройство посредством браузър и интернет връзка.
Системата предлага актуална информация навсякъде и по всяко време относно постиженията и развитието в представянето на ученика.

Удобният интерфейс улеснява достигане до желаната информация:

  • Закъснения и отсъствия на ученика
  • Текущи, срочни и годишни оценки на ученика
  • Забележки и похвали
  • Информация за въведена дейност за обща подкрепа на ученика
  • Информация за събития: родителски срещи, класни и контролни работи
  • Съобщения от преподавателите и училищното ръководство
  • Оптимизиран за мобилни устройства интерфейс