Ученици

Какво представлява електронният бележник на ученика в уеб базираното приложение "Сиела Дневник"?

 

"Сиела Дневник" предоставя достъп на всеки ученик до неговия индивидуален електронен бележник от всеки компютър или мобилно устройство посредством браузър и интернет връзка. Интерфейсът е оптимизиран за мобилни устройства и осигурява информация относно:

  • Закъснения и отсъствия
  • Текущи, срочни и годишни оценки
  • Забележки и похвали
  • Информация за въведена дейност за обща подкрепа
  • Информация за събития: родителски срещи, насрочени класни и контролни работи
  • Информация за неговия напредък по изучаваните предмети през учебната година
  • Съобщения от преподавателите и училищното ръководство