За нас

"Сиела Норма" АД е компания с 34-годишна история, която включва сливането на "Сиела" и "Норма", фирми с дългогодишен опит в разработването на информационен софтуер и предлагането на актуална информация с доказано качество.

Днес "Сиела Норма" е лидер в предлагането на справочни информационни системи, които се ползват широко в публичния и частния сектор от над 25 000 потребители. Компанията има разработени 16 софтуерни продукта, поддържащи актуални и в архив нормативни документи и текстове на българското законодателство (на български и английски език), европейско законодателство, както и продукти, специализирани в отделни професионални области.

Дейността на дружеството се развива и в още няколко основни направления:

  • Издателска дейност - www.ciela.bg
  • Верига книжарници Сиела, онлайн книжарница: www.ciela.com
  • Провеждане на семинари и тренинги
  • Дейности по осъществяването на възложени публични проекти, свързани с разработки на електронното правителство и други софтуерни решения, предоставящи обработени бази данни