За нас

"Сиела Норма" АД е компания с 35-годишна история, която успешно се развива в няколко направления:

  • Разработка на софтуерни продукти: www.ciela.net, електронен магазин: e-ciela.net
  • Издателска дейност - www.ciela.bg
  • Верига книжарници "Сиела", онлайн книжарница: www.ciela.com
  • Провеждане на семинари и тренинги
  • Дейности по осъществяването на възложени публични проекти, свързани с разработки на електронното правителство и други софтуерни решения, предоставящи обработени бази данни

В началото на 2020 г. "Сиела Норма" АД предлага 18 правно-информационни системи с развита мрежа от търговски представители в цялата страна и електронен магазин. За своята 35-годишна история има над 100 софтуерни продукти, разработени за различни сфери на икономиката и публичния сектор. Над 1000 са автономните решения, разработени по конкретно задание.

Днес клиентите на "Сиела Норма" АД, направление "Правно-информационни системи", са от всички сфери на бизнеса, образованието, съдебната система и публичният сектор.

Мисия на "Сиела Норма" АД е непрекъснато да повишава полезността на своите продукти, като добавя ново съдържание и подобрява функционалностите им. За да удовлетвори търсенето на клиенти от различни сфери на икономиката, съдебната практика и образованието, компанията продължава да разработва и внедрява нови правно-информационни системи.